Agnieszka Sosnowska

statystyk, metodolog badań społecznych
strona domowa
Strona główna

O mnie - CV

Statystyki wyborcze

Teksty nie tylko socjologiczne

Różności

Moje strony

Galeria

Linki rozmaite


Kandydaci
do Parlamentu Europejskiego
w regionie łódzkim


1. Cezary Józefiak

Cezary Józefiak Profesor ekonomii. W latach 1971 - 1975 dziekan Wydziału Ekonomiczno -
Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Zakładu Teorii Wzrostu
Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1990 - 1993 dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii
Nauk, a w latach 1995 - 1999 - prezydent Centrum im. Adama Smitha.

W latach 1980 - 1989 członek Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce,
następnie w latach 1990 - 1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie
Rady Ministrów.
W latach 1993 - 1997 członek Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno -
Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1992 - 1997 członek Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku
Polskiego.

W latach 1980 - 1989 doradca NSZZ "Solidarność". Przewodniczył podkomisji
polityki gospodarczej w rozmowach "Okrągłego Stołu". W latach 1989 - 1991
senator RP, przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Do roku 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej.
2. Katarzyna Lubnauer

Katarzyna Lubnauer Z domu Libudzisz. Lat 34, doktor matematyki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu
Łódzkiego.

Jej rodzina od ponad 100 lat jest związana z Łodzią. Mama jest profesorem
na Politechnice Łódzkiej, ojciec inżynierem chemikiem. Mąż Maciej - ekonomistą.
Sześcioletnia córka Ania jest przedszkolakiem.

Radna Rady miejskiej minionej kadencji, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej
komisji edukacji. Współorganizowała międzynarodowe konferencje i seminaria
dotyczące edukacji i praw kobiet.

Za najważniejsze uważa rozwój sfery edukacji i nauki. Chce, by Polska wykorzystała
szansę w tych dziedzinach, jakie daje jej Unia Europejska.

Jest instruktorem żeglarstwa. Wolne chwile spędza z córką, a gdy Ania zaśnie,
w Internecie.
3. Robert Pawlak

Robert Pawlak Przewodniczący Regionu Łódzkiego Stowarzyszenia "Młode Centrum" -
młodzieżówki Unii Wolności.

Uczestniczył w Europejskiej Szkole MC. Prowadził kampanię na rzecz
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, współorganizował prareferenda
w łódzkich liceach i gimnazjach.

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

28 lat, żonaty. Wraz z żoną Sylwią prowadzi biuro rachunkowe.
Mieszka na łódzkim osiedlu "Janów".
4. Emilia Kansy-Słowińska

Emilia Kansy-Słowińska Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ma 57 lat, mieszka w Woli Pszczółeckiej.

Od 1993 roku zajmuje się wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Prowadziła pilotażowy program inicjatyw lokalnych. Trener w ramach programu
PHARE 2000 dotyczącego partnerstw lokalnych. Ekspert ds. przedsiębiorczości
i realizator projektu PHARE 2001 w województwie łodzkim.

Była prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, która zrealizowała kilkadziesiąt
projektów na rzecz społeczności lokalnej, związanych m.in. z aktywną walką
z bezrobociem.

Za swoją działalność społeczną odznaczona przez Prezydenta Polski Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
5. Paulina Kuźniak

Paulina Kuźniak 25 lat, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek -
zarządzanie i marketing, łączony z międzyna-rodowymi stosunkami gospodarczymi
i politycznymi).

Od trzech lat Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Młode Centrum".

Współorganizator i uczestnik wielu młodzieżowych konferencji międzynarodowych.

Zaangażowana w działalność Fundacji Forum Dialogu Między Narodami, która
zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim.
6. Anna Polakow-Nejman

Anna Polakow-Nejman Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego
Studium Informatyki dla Nauczycieli Politechniki Łódzkiej.

Sekretarz Zarządu Regionu Unii Wolności w Łodzi, przewodnicząca Koła
Łódź-Górna.

Prezes Stowarzyszenia Przeciw Przemocy, pracownik Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Łodzi.

Prywatnie: 42 lata, zamężna (mąż Darek jest ekonomistą), mama Filipa,
obecnie ucznia drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 43.
7. Ryszard Golański

Ryszard Golański 50 lat, doktor nauk medycznych, specjalista anestezjologii i intensywnej
terapii, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Współtwórca łódzkiego samorządu lekarskiego. Przez dwie kadencje był
prezesem Okręgowej Izbie Lekarskiej, obecnie jest jej wiceprzewodniczącym.
Redaktor naczelny "Panaceum".

Przez dwie kadencje był łódzkim radnym.

Działając w samorządzie lekarskim współpracował z przedstawicielami
samorządów lekarskich krajów europejskich, szczególnie z Izbą Lekarską
w Hamburgu.

Hobby - żeglarstwo. Mieszka na Julianowie. Żona Bożena jest aptekarzem,
córka Agata - studentką prawa.
8. Jolanta Szarleja

Jolanta Szarleja Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego.

Prezes Stowarzyszenia Forum Kobiet Aktywnych "eFKA" działającego na rzecz
aktywizacji środowisk kobiecych, specjalistka od zabezpieczenia społecznego.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Unii Wolności w Łodzi, przewodnicząca
Koła Miejskiego Unii w Bełchatowie.

48 lat, mężatka, matka dwóch córek z których jedna studiuje w WSHE w
Łodzi, druga uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego
w Bełchatowie.
9. Błażej Lenkowski


Błażej Lenkowski
21 lat. Absolwent XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, obecnie student
II roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Pasjonat tematyki europejskiej, członek kółka europejskiego XXXI LO.

Felietonista studenckiego portalu internetowego o tematyce polityczno-
kulturalnej www.squadova.org. Interesuje się polityką, filozofią, muzyką
jazzową oraz literaturą dotykającą kwestii społecznych i historycznych.
10. Rafał Wawrzyńczak

Rafał Wawrzyńczak 27 lat. Student Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, kierunek -
administracja. Pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie
- Biuro Obsługi Klientów.

Przewodniczący Stowarzyszenia Młode Centrum w Kutnie. Prowadził kampanię
proeuropejską w Kutnie, w jej ramach współpracował z wieloma stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi.

Organizator i współorganizator licznych akcji charytatywnych i społecznych
na rzecz społeczności lokalnej.

Ściągnij ulotkę - pdf 313 KB

___________________

Zobacz także:

Silna Polska w Solidarnej Europie! - deklaracja programowa

liderzy list Unii Wolności

kandydaci Unii Wolności w innych okręgach

___


Strona główna; Władze Regionalne; Przedstawiciele; Koła lokalne; Terminy zebrań;
Uchwały, oświadczenia; Unia w Internecie; Jak wstąpić do Unii; Napisz do nas

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Agnieszka Sosnowska
asosnowska@asosnowska.pl
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768px lub wyższej Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!