Agnieszka Sosnowska

statystyk, metodolog badań społecznych
strona domowa
Strona główna

Teksty nie tylko socjologiczne


Spis treści:

Recenzje
 1. Promotora
 2. Recenzenta

Strona tytułowa

Wstęp

I.  Partie we współczesnej Polsce
 1. Obowiązujące prawo
 2. Przemiany systemu partyjnego III Rzeczypospolitej. Zmiany prawa a funkcjonowanie partii
  1. Początek transformacji ustrojowej. Ustawa o partiach politycznych z 1990 r.
  2. Wybory parlamentarne w 1991 r.
  3. Wybory parlamentarne w 1993 r.
  4. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
  5. Wybory parlamentarne w 1997 r.
  6. Ordynacja wyborcza z 2001 r. Finansowanie partii z budżetu państwa
  7. Wybory parlamentarne w 2001 r.
  8. Podsumowanie

II. Metodologia badań
 1. Przedmiot, zakres i charakter badań
 2. Paradygmat humanistyczny
 3. Uzasadnienie wyboru partii
 4. Badanie grupy własnej. Rola wewnętrznego doświadczenia badacza
 5. Techniki jakościowe zastosowane w badaniu
 6. Wywiad swobodny jako technika zdobywania informacji
 7. Dobór respondentów
  1. Unia Wolności
  2. Unia Polityki Realnej
 8. Przebieg badań
  1. obserwacja uczestnicząca
  2. wywiady swobodne
 9. Ocena zebranego materiału. Różnice między danymi uzyskanymi w obu partiach

III. Członkowie partii politycznych
 1. Motywy podejmowania aktywności politycznej
 2. Rola aktywu
 3. Instrumentalizm w polityce. Interesowność i jej rodzaje
 4. Partia: środek czy cel?
 5. Partia jako grupa społeczna. Więź, tożsamość, świadomość społeczna
 6. Swoi i obcy
 7. Liderzy - magnesy i punkty odniesienia
 8. Trwałość partii. Rola postaw członków, mechanizmów psychicznych i zjawisk ponadjednostkowych

IV. Wybrane partie polityczne -
opis organizacji
 1. Unia Wolności
  1. Program, idee, wartości
  2. Nazwa i logo partii
  3. Struktura organizacyjna
  4. Historia partii
  5. Geograficzne zróżnicowanie elektoratu
  6. Wyniki w sondażach opinii publicznej
  7. Struktury w Łodzi
  8. Podsumowanie
 2. Unia Polityki Realnej
  1. Program, idee, wartości
  2. Nazwa i symbole partii
  3. Struktura organizacyjna
  4. Historia partii
  5. Geograficzne zróżnicowanie elektoratu
  6. Wyniki w sondażach opinii publicznej
  7. Struktury w Łodzi
  8. Podsumowanie

V.  Unia Polityki Realnej -
analiza wywiadów
 1. Skąd się biorą członkowie w partii?
  1. Źródła zainteresowania polityką
  2. Zetknięcie się z UPR
  3. Motywy podjęcia działalności
  4. Wstąpienie do partii
 2. Program: normalny kraj
  1. Wolność: niskie podatki, odpowiedzialność za siebie
  2. Własność: podstawa wolności
  3. Sprawiedliwość: silne państwo, proste prawo
  4. Wartości: cywilizacja zachodnia
  5. Cel: realizacja programu
 3. My: członkowie i elektorat partii
  1. Typowy UPR-owiec
  2. Akceptowane zróżnicowanie
  3. Obowiązki członka
  4. Potencjalny elektorat
  5. Liderzy
 4. Potencjalni partnerzy
  1. UPR - jedyna prawica
  2. Liga Polskich Rodzin
  3. Platforma Obywatelska
  4. Prawo i Sprawiedliwość
 5. Oni: przeciwnicy
  1. Największy wróg: socjalizm
  2. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracja Polska
  3. Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna
  4. Inni przeciwnicy
 6. Byliśmy, jesteśmy... Będziemy?
  1. Trwałość partii i jej programu
  2. Misja: propagowanie idei
  3. Inne osiągnięcia
  4. Razem czy osobno? Opinie o koalicjach wyborczych
  5. "Wady to ma jak każda organizacja..."
  6. Widoki na przyszłość
 7. Związanie z partią
  1. Zyski z działalności
  2. Ponoszone koszty
  3. Przyczyny występowania z partii
  4. Lojalność wobec partii

VI. Unia Wolności - analiza wywiadów
 1. Skąd się biorą członkowie w partii?
  1. Źródła zainteresowania polityką
  2. Partia przełomu: demokratyzacja i Mazowiecki
  3. Inne motywy podjęcia działalności
 2. Wyróżniki Unii Wolności
  1. Program...?
  2. Ludzie Unii Wolności
  3. Propaństwowość
  4. Styl prowadzenia polityki
 3. My: członkowie i elektorat partii
  1. Typowy unita
  2. Akceptowane zróżnicowanie
  3. Obowiązki członka
  4. Potencjalny elektorat
  5. Liderzy
 4. Oni: przeciwnicy
  1. Samoobrona
  2. Liga Polskich Rodzin
  3. Inne partie
 5. Potencjalni partnerzy
  1. Platforma Obywatelska
  2. Między lewicą a prawicą
 6. Świetna przeszłość - i co dalej?
  1. Osiągnięcia: od PRL do UE
  2. Popełnione błędy
  3. KLD: nieudane małżeństwo
  4. Przywiązanie do szyldu
  5. "I ty, Unijo rozedrgana..."
  6. Widoki na przyszłość
 7. Związanie z partią
  1. Zyski z działalności
  2. Ponoszone koszty
  3. Przyczyny występowania z partii
  4. Lojalność wobec partii

VII. Podsumowanie
 1. Zainteresowanie polityką i motywy wstąpienia do partii
 2. Czynniki integrujące członków partii
 3. Istnienie mimo niepowodzeń

Aneks

Bibliografiaściągnij w formacie pdf
poprzedni rozdział: VII. Podsumowanie
Bibliografia
Recenzje pracy

Aneks


Wzory pytań do respondentów


Ogólne zainteresowanie polityką i działalnością społeczną, historia działalności
 • Czy zanim wstąpił P. do UW/UPR, zajmował się P. jakąś działalnością publiczną, społeczną? Jaką?
 • Jak to się stało, że zainteresował się P. polityką?
 • Czy wcześniej należał P. do innej partii?
 • Działalność przed '89 - opozycja, partie rządzące, brak zaangażowania?
 • Dlaczego zdecydował się P. zająć działalnością publiczną?


Przyczyny wyboru własnej partii
 • Od kiedy jest P. członkiem UW/UPR?
 • Dlaczego zdecydował się P. wstąpić do UW/UPR?
 • Dlaczego właśnie do tej partii, a nie innej?
 • Czy zanim wstąpił P. do partii, miał P. w niej jakichś znajomych? Czy wpłynęło to na P. decyzję o wstąpieniu?
 • Jakie znaczenie miały osoby liderów UW/UPR?
 • Jakie znaczenie miał dla P. program UW/UPR?
 • Dlaczego zdecydował się P. sformalizować związek z partią, jeśli można być sympatykiem?


Charakterystyka własnej partii
 • Co wyróżnia UW/UPR na polskiej scenie politycznej?
 • Jakie elementy programu UW/UPR są dla P. najważniejsze?
 • Do jakich wartości odwołuje się UW/UPR?
 • Jakie zalety ma UW/UPR, jakie wady?
 • Których polityków uważa pan za szczególnie ważnych w/dla UW/UPR?
 • Kto jest elektoratem UW/UPR?


Zróżnicowanie wewnętrzne partii
 • Czy uważa P., że UW/UPR jest partią jednolitą pod względem poglądów, czy też wręcz przeciwnie?
 • Co wg P. łączy członków UW/UPR? Co ich dzieli?


Identyfikacja z działaniami partii
 • Czy zdarza się, że nie zgadza się P. z działaniami podejmowanymi przez partię?
 • Jakie zasługi ma UW/UPR dla Polski i Polaków? Czy są sprawy, których powinna się wstydzić?


Normy
 • Jakich zasad powinien przestrzegać członek UW/UPR?
 • W jakich wypadkach należałoby członka wykluczyć z szeregów partii?


Stosunek do innych partii
 • Jaka partia jest, P. zdaniem, najdalsza UW/UPR? Dlaczego? Pod jakim względem?
 • Jaka partia jest, P. zdaniem, najbliższa UW/UPR? Dlaczego? Pod jakim względem?
 • Co zatem odróżnia tę partię od UW/UPR?
 • Dlaczego zdecydował P. o pozostaniu w / wstąpieniu do UW/UPR, a nie do tej najbliższej, (silniejszej) partii? Czy gdyby UW/UPR nie istniała, wstąpiłby P. do tamtej partii?
 • Jak P. ocenia możliwości współpracy z tą partią? (ew. koalicje, połączenie)
 • Jakby P. opisał typowego przedstawiciela a) partii własnej b) partii najdalszej?


Ocena epizodów z historii partii
     UW
 • stosunek do zjednoczenia z KLD
 • ocena koalicji z AWS
 • jakie były przyczyny rozpadu UW w 2001
 • ocena startu w rozproszeniu w 2002
     UPR
 • stosunek do startu z PO w 2001
 • współpraca z LPR w czasie kampanii antyunijnej, współpraca z partiami narodowymi o socjalistycznym profilu
     UW i UPR
 • Dlaczego P. zdaniem UW/UPR przegrywała kolejne wybory?
 • ocena samodzielnego startu w wyborach do PE - czy była to słuszna decyzja?


Bilans aktywności
 • Co P. zyskuje na działalności w partii? Jaki są koszty działalności? (nie chodzi tylko o kwestie materialne)
 • Czy myślał kiedyś P. o wycofaniu się z działalności w partii? Dlaczego? Dlaczego P. jednak się nie wycofał?
 • Jak pan uważa, co kieruje ludźmi, którzy opuszczają UW/UPR?


Przyszłość własnej partii
 • Jaką przyszłość widzi P. przed UW/UPR?
 • Czy utrzymywanie odrębności UW/UPR uważa P. za słuszne, czy też nie?
 • Czy wg P. UW/UPR jest potrzebna na polskiej scenie politycznej, czy też nie? Dlaczego?
 • Zbliżają się kolejne wybory parlamentarne. Czy UW/UPR powinna w nich wystartować? W jakiej formie? Samodzielnie czy w koalicji? Pod własnym szyldem czy nie?Bibliografia

Recenzje pracy


Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Agnieszka Sosnowska
asosnowska@asosnowska.pl
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768px lub wyższej Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!